NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNFOREBYGGENDE FORUM 2017
Av Knut Øystein Ekroll  
08.05.2017
 
Framtidsstudie 2030. Samfunnet kommer til å være endret i 2030 innenfor mange områder.
• Hva er forandret?
• Hvordan lever menneskene?
• Hvordan ser ulykkeslandskapet ut og hvilke krav vil brannvesenene bli stilt ovenfor?
• I lyset av dette, hva må brannvesenene utvikle og forbedre seg - sett ut i fra dagens situasjon?
-

MSB har sammen med Kairos Future og ett stort antall andre aktører gjennomført et fremtidsstudie som vil bli presentert i  Ålesund under Brannforebyggende forum 2017. Gøran Krafft kommer til å gi oss en spennede reise inn i framtiden.

 

Merseyside Fire & Rescue Service sin måte å jobbe forebyggende på har vært banebrytende og skapt interesse fra mange land. De har hatt stor suksess med sitt arbeid og som de stadig utvikler. Brannvesenet har ansvar for den lokale samfunnssikkerheten og har tanke på den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å arbeide forebyggende. Med dette prosjektet og trange økonomiske tider har en i MFRS gjennomført store endringer og reduksjoner i beredskapen.

 

MFRS ved Phil Byrne og Kevin Johnson vil på årets Brannforebyggende forum presenter hvordan det har gått i Liverpool med sikkerheten de siste 10 årene. De har nå evaluert dette arbeidet.

 

Programmet er ikke endelig enda, men andre emner som vil bli berørt er:

·        Risikovurdering til hva?

·        Brannforebyggende arbeid rettet mot kommunale boliger.

·        Sikring av kulturhistoriske og verneverdige skatter.

·        Hvem brenner det hos og hvem omkommer som følge av branner?

·        Jobber vi med de riktige tingene?

·        Feiing og tilsyn av fritidsboliger – hvordan organisere dette på en god måte?

Nærmere informasjon om program, påmelding osv. vil bli sendt til alle landets brannvesen, kommuner, sivilforsvarsdistrikter og opplæringsinstitusjoner i løpet av juni mnd.

Program og påmeldingsmuligheter vil også bli lagt ut på www.nblf.no når dette er klart.

Åpning av konferansen vil bli 12. september kl. 09.00, og det legges opp til en frivillig sosial samling kvelden før.

Hotellrom må hver enkelt deltager ordne direkte med Scandic Parken Hotell på tlf. 70 13 23 00. Ref. 532953. Spørsmål til hotellet eller reservasjon kan også gjøres på mail; [email protected]

Sett av datoen, og møt opp for å få faglige oppdateringer, møte kollegaer og utstillere på brannforebyggendes største felles møteplass. 

Vi registrerer allerede stor interesse, så det kan være lurt å bestille hotell og fly i god tid.

Vel møtt i Ålesund 12. og 13. september!