NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FRYKTER TRYGGHETEN FORSVINNER I DISTRIKTENE
Av Per Ole Sivertsen  
25.05.2017
 
Dette er overskriften i Troms Folkeblad hvor Sandra Borch (Sp) frykter at regjeringen er i ferd med å legge ned brann- og redningsvesenet ute i distriktene. Artikkelen er kommentert av Sondre Gunleiksrud i FB-gruppen Brannpraten. Innlegget gjengis her med tillatelse fra forfatteren.
-
Nok en skivebom fra Senterpartiet. Dette er ren skremselspropaganda.
Senterpartiet er åpenbart redd for å ha det noe annerledes enn det man har hatt det de siste 200 årene.

La oss nå ta Etne kommune som eksempel. Jeg begynte som brannmann her i 2009. Da var det en brannsjef i 20 % stilling og en beredskapsleder i 10 % stilling. På min stasjon en ganske ny brannbil (mannskapsbil) og en brannbil som var eldre enn meg. Det stinket bensin når man kjørte den, og man ble kvalm og dårlig. Dårlig bekledning hadde vi også. Øvelser var det så som så med.

På stasjonen i Etne en utrangert brannbil helt uten setebelter. Altså ulovlig. En gammel haug av en redningsbil var det. Og tankbilen... det var vel mer rust enn metall på den. Verneombudet la ned bruksforbud på den. Så da det ble kjøpt ny, ble det kjøpt nok en utrangert tankbil.

Brannstasjonene var begge ulovlige!

Så innleder man et interkommunalt samarbeid med nabokommunen. Brannsjef i 100 % stilling og Beredskapsleder i 100 %. Det blir også valgt verneombud (undertegnede). Nå begynner ting å skje.

Den gamle haugen i Skånevik selges, og erstattes med en Sprinter. Denne var og brukt og vi venter på en helt ny bil før sommeren (Amarok).

I Etne blir tankbilen nå byttet ut med en bil som vil fungere både som mannskapsbil og tankbil. Det blir en av Norges mest moderne biler. Den gamle mannskapsbilen ble sendt til ombygging. Setene ble skiftet ut. Da de skulle tømme tanken gikk pumpa tett av metalspon. Det kunne ført til en alvorlig hendelse under en brann!!! Bilen er fortsatt gammel, men modernisert. Moden for utskifting er den helt klart.

Vi har fått skikkelig bekledning og utstyr. Mye gammel drit er erstattet med moderne utstyr. Stasjonen i Skånevik er snart ferdig ombygget. Det er noe på gang med stasjonen i Etne.

Vi øver mye og relativt bra.

Vi skal inn i et større interkommunalt selskap nå. Kravene derfra var utsløsende for at vi har fått til alt dette. Det var en gjennomgang av bilparken. Det var ikke mange av bilene i vår kommune som var gode nok. IKS'et hadde bare kjøpt nye uansett.

IKS'et har som krav godkjente stasjoner. Så de hadde bare skaffet det.

Her er det snakk om en profesjonalisering. Det er ikke noe forskjell på om et rekkehus brenner i Oslo eller i Skånevik. Det er samme type brann, med de samme utfordringene. Forskjellen er at jeg ikke er brannmann på heltid. En gasslekkasje i Etne er ikke ulikt en gasslekkasje i mer sentrale strøk.

Det betyr ikke at jeg er dårligere. Men vi må ha en ledelse som er profesjonell.

Vi må ha et godt dimensjonert brannvesen som ikke styres av politikere med manglende evne til å prioritere rett. Jeg sitter jo i et kommunestyre for Høyre. Lokalt er det all grunn til å berømme politikerne for å ta utfordringene og bevilge pengene.

Men det er ikke situasjonen rundt om i Norge.
Veldig mange brannvesen rundt om i landet sliter med gammelt og for lengst utrangert materiell.

Kommunepolitikerne prioriterer ikke penger til dette. Er jo ikke noe valgflesk i en ny brannslange?

Jeg vil våge å påstå at dette ansvaret bør ikke kommunene få lov til å ha. Ledelsen må profesjonaliseres. Da blir det større enheter, men ikke færre stasjoner. Det vil fortsatt være krav til utrykningstid.

Oppfordrer Senterpartiet til å ha litt mer gangsyn og se fremover. God gammeldags skremselspropaganda bør de legge fra seg. Det er like ut datert som mange av landets brannbile
r.
 
Her er link til artikkelen i Troms Folkeblad