NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FAGSKOLE-UNDERVISNINGEN FOR BRANN OG REDNING SAMLES I TJELDSUND
Av Per Ole Sivertsen  
10.08.2017
 
Nå legges all teoriundervisning for utdanning av brann- og redningspersonell til Norges brannskole i Tjeldsund kommune.
-

– Dette er den beste løsningen. Det gis ingen føringer fra regjeringen om at deler av teoriundervisningen skal foregå på andre steder, sier Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Denne beslutningen vil gi enklere rammebetingelser for videre detaljplanlegging av ny fagskole. Arbeidet med å etablere en ny utdanningsmodell er et viktig tiltak for å løfte brann- og redningsberedskapen, sier Amundsen.

Utredninger har slått fast at utdanningen som tilbys brann- og redningspersonell er mangelfull. I statsbudsjettet for 2017 er det avsatt 18,9 mill. kroner til å starte etableringen av ny fagskole. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har igangsatt etableringen av ny offentlig to-årig fagskole.

Ny utdanningsmodell skal gi brann- og redningsvesenet økt evne til å håndtere komplekse hendelser, øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet og gi kommunene viktig kompetanse innenfor samfunnssikkerhetsarbeidet.

Fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell lokaliseres til Norges brannskole i Tjeldsund kommune. Det etableres en avdeling i Stavern underlagt fagskolen, som får ansvar for utdanning av nødmeldingsentraloperatører og opplæring innen samvirke og samhandling.