NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FAGSKOLEPROSJEKTET PÅ NORGESTURNÉ
Av Per Ole Sivertsen  
21.08.2017
 
I DSB arbeider et 20-talls personer med å utvikle og få på plass en god og etterlengtet utdanning for landets heltids brann og redningspersonell. Innspill fra fagmiljøene er svært viktig. I de kommende måneder oppsøker medarbeiderne i fagskoleprosjektet en rekke brann- og redningsvesen fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord.
-

Til møtene på Norgesturnéen denne høsten er representanter for 52 kasernerte brann- og redningsvesen invitert. Håpet er at både toppledelse, mellomledere og grunnivået både innenfor beredskap, forebygging og 110-sentralene er representert på møtene. Likeså er representanter fra arbeidstakerorganisasjonene velkomne.

I løpet av våren har rundt 400 representanter fra ulike nivå i brann- og redningsvesen direkte deltatt i en rekke diskusjoner om innhold, opptakskrav, praksisperioder og forventninger til den nye fagskolen. Det har hatt meget stor verdi for alle de i DSB som arbeider med etableringen av en ny toårig fagskole i Tjeldsund. Derfor er forventningene til høstens innspillsmøter store.

Status i fagskoleprosjektet, oppbygging av studiet, faginnhold, opptak, og ikke minst praksisperioden vil bli gjennomgått og drøftet på møtene landet rundt.

Det legges også opp til en kort workshop med deltagerne hvor sentrale spørsmål er:

  • Hva er viktig å videreføre fra dagens utdanning, kultur og kompetanse?
  • Hvilke nye muligheter for personell med ny utdanning og bredere kompetanse ser dere?
  • Studenter i praksis, hva er viktig og hvorfor?
  • Hvilke utfordringer tror dere brann- og redningsvesenet møter om 20-30 år?

Fagskoleprosjektet er svært takknemlig for at åtte brann og redningsvesen har sagt seg villige til å være vertskap for møtene hvor også representanter for alle de kasernerte brann- og redningsvesen i den aktuelle regionen er invitert.

Følg etableringen av den nye fagskolen på Facebook eller på dsb.no/brannutdanning