NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNVESENET ÅPNER FOR GI POLITIFOLK JOBB PÅ 110-SENTRALENE
Av Per Ole Sivertsen  
07.10.2017
 
Dette er blitt en nyhet etter at 110-sentralen i Oslo har lyst ut etter nye operatører.
-
Det er ikke noe nytt at 110-sentraler har ansatt operatører uten brannfaglig kompetanse - har vært gjort av mange sentraler i mange år. Arbeidstidsordningen SFS 2404 og særaldersgrensen for de i beredskap gjør det vanskelig å rekruttere operatører fra beredskap. DSB har velsignet det og langt på vei også støttet at det skal være slikt. I det siste har kravet om beredskapsutdanning trinn 1 og grunnkurs falt bort og blitt erstattet med et 4-ukers kurs (forberedende) eller 1 ukes kurs hvis man har grunnkurs. Man kan nå få jobb i 110-sentralen uten noe som helst erfaring fra beredskap - trenger bare kurs av kortere varighet. Man kan ta nettbasert kurs (tidligere brevkurs) (fra noen timer til noen dager), internopplæring på nett for operatører (fra noen timer til noen dager), 4 uker forberedende og 4 uker operatørkurs og vips er man operatør innenfor forskriftskravet. I tillegg må man gjennom 1 eller 2 uker med kurs på ICCS og Vision. Fra ingenting til fullt kvalifisert operatør på 9 eller 10 uker er mulig. Skremmende hvordan DSB og NBSK har lempet på kravene, men det er vel i tråd med hvordan ny forskrift og ny utdanning kommer til å bli. Med ny fagskoleutdanning så ser det ikke ut til å bli noe bedre når det gjelder satsing på operatører.