NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
INNPAKKING AV BYGG
Av Per Svanæs  
04.12.2017
 
Det har blitt mer og mer vanlig å pakke inn hele bygninger i presenninger eller krympeplast. I den forbindelse har vi i Fredrikstad jobbet en del med noe jeg ser på som et stort potensiale for katastrofe. Nemlig innplasting av bygg under rehabilitering.
-
Vi har eksempler på at entreprenør ved fasadearbeider har pakket inn en hel boligblokk (se bilde under) i plast og presenninger mens beboerne bor der uten å tenke på hva som skjer ved en brann i underliggende etasjer.
Rømning via balkonger og vinduer vil bli en røykfull affære.

Arbeidstilsynet reviderte i 2016 sin forskrift om utførelse av arbeid, kap. 17, § 17-20 til:
§ 17-20.Brannfare
Når det brukes dekkede stillaser, skal inndekkingen tilfredsstille brannkravene for materialer brukt i rømningsvei.
Hvis entreprenør følger denne forskriften tar det tid før plasten forsvinner.
 
Aktiviteten fanges ikke direkte opp av Teknisk forskrift, men bør hensyntas i entreprenørens HMS arbeid. Ingen av entreprenørene, styrene i borettslag eller andre byggeiere vi har nevnt bekymringen for har i forkant gjort seg noen tanker om saken.
 
Vi ser for oss at slike tildekkinger kan føre til store problemer, da sekundær rømningsvei og tilgang til friskluft fra vinduer kan bli mangelvare i brannens overliggende etasjer.
 
Hva gjør vi med problemet ? 
Vi tar kontakt med eier og entreprenør og ber om en redegjørelse for sikkerheten for beboerne.

Hva gjør dere ?