NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SKOGBRANNSEMINAR 2018
Av Per Ole Sivertsen  
18.01.2018
 
For samvirkeaktører i Telemark, Buskerud og Vestfold 15.mars 2018. Sted: Fjellanlegget, Buskerud sivilforsvarsdistrikt, Drammen.
-

Vær i forkant av skogbrannsesongen! Hold av dagen!

Velkommen til en nytenkende praktisk- pedagogisk dag med skogbrannberedskap!

Vi innbyr til et spennende og lærerikt skogbrannseminar med fokus på samvirke, taktisk ledelse, helikopterstøtte, HMS, organisering av ressurser på bakkenivå, slukketeknikker, og erfaringsoverføring og læring etter øvelser og hendelser!

Målgruppe: Operativ taktisk ledelse i Brannvesen, Sivilforsvar og Skogbranntropper som skal ivareta det fysiske slukkearbeidet i terrenget og inngå som en del av et lag eller en sektor i bekjempelse av skogbrann.

Ø  Tidspunkt: kl. 09:00 - 17:00

Ø  Deltakeravgift: Kr. 500,- per deltaker.

Ø  Påmeldingsfrist: 22.februer 2018

Ø  Påmelding: Påmeldingsinfo vil bli lagt ut på CTIF og NBLF nettsider.

Ø  Overnatting: Ved behov for overnatting fra 14 - 15.mars kan dette tilbys feltmessig i fjellanlegget.

Ø  Spørsmål kan rettes til; Carina Halvorsen på tlf. 94143577 eller e-post; [email protected]

Detaljert timeplan vil bli tilgjengelig på nettsidene til CTIF.