NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
KBT ER EN SUKSESS
Av Per Ole Sivertsen  
31.01.2018
 
Ved utgangen av 2017 var det gode besøkstall i KBT-basen. NBLF og de andre deltakerne i kollegiet kan være stolte av arbeidet som er nedlagt over flere år. Arbeidet er ikke ferdig og vil egentlig aldri bli ferdig fordi det kommer nye behov i forbindelse med nye ord og utrykk eller endringer av eksisterende. KBT er et kollegium som samler og systematiserer brannfaglig terminologi for å presentere disse på en oversiktlig og lettfattelig måte. KBT arbeider for et enhetlig fagspråk og ønsker å ta del i utviklingen av dette.
-

Tall per. 31.12.2017 er 1747 godkjente ord og utrykk i basen og 311 som er forkastet. I 2017 var det lagt til 81 nye mens det var 6 som ble endret i samme periode. Også besøkstallene er hyggelig lesing med 25607 besøkende og hele 89633 sidevisninger. Dette er nesten en dobling fra året før. Årsaken til at så mange bruker KBT kan være at basen er blitt omfattende og at rette fagmiljøene er representert. I tillegg fikk også KBT-basen en automatisk kobling mellom uttrykkene slik at uttrykk som finnes i basen blir markert i forklaringen og i kommentarfeltet dersom uttrykket har kommentar. Det er også hyggelig at det henvises til KBT i annen litteratur for oppslag og definisjoner. Språkrådet er representert i kollegiet og dem bringer KBT sitt arbeid ut til andre i andre sammenhenger når terminologi er tema. Jeg er litt stolt over arbeidet som KBT har gjort og ikke minst NBLF sitt bidrag inn i dette og da primært med ildsjelen Guttorm Liebe som man kan si er opphavet til KBT. I tillegg til NBLF og Språkrådet så er det flere andre med i kollegiet og fullstendig oversikt finner du på www.kbt.no.

Anbefaler alle til å benytte KBT-basen dersom du lurer på noe brannfaglig. Hvis du ikke finner det du lurer på eller er uenig så send gjerne en epost til [email protected] med ditt innspill. KBT får av og til innspill og alle blir behandlet. Det kan ta noe tid før nye ord og uttrykk er endelig på plass i basen fordi møtene ikke er så hyppige lengere.