NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANN PÅ CAMPINGPLASS
Av Ken Espen Drager  
07.04.2018
 
Telemark brannbefalslag inviterer til fagdag torsdag 3. mai, Dyrskuplassen i Seljord
-

 

Velkommen til en dag med faglig innhold, gode diskusjoner og praktisk demo. Vi ønsker å sette fokus på brannsikkerhet for gjester på campingplasser og festivaler.

 

Det blir en teoretisk del og en praktisk del.

 

Program

09.30        Registering og kaffe

10.00        Åpning kort presentasjon av Dyrsku’n ved daglig leder

10.15        Regelverk og forskrift v/ Pål Årseth og Kai Ove Lindgren

11.10        Sikkerhet ved store arrangement, spørsmål og diskusjon
v/ Jhonny Brenna og Thorbjørn Lia

12.00        Lunsj

12.45        Eksempler og erfaringer fra festivaler v/ Dyrsku’n

13.00        Campingplass og festival i brann, demo ute.

Vi ønsker å vise hvordan en brann kan spre seg når regelverket følges og hva som skjer dersom det ikke følges.

14.00        Oppsummering av dagen

 

 

Pris: medlemmer av Telemark brannbefalslag 300,- / andre 350,-

 

Bindende påmelding innen 20. april. Husk å oppgi fakturaadresse.

Mari Bjørge, Porsgrunn brann- og feiervesen

[email protected] eller mobil 900 34 220