NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING I EKOMREGELVERKET
Av Per Ole Sivertsen  
16.04.2018
 
Høringen omfatter forslag om innføring av mer nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon, og en ny bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle nødsentralen med SMS og MMS.
-
Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften. Høringsforslaget gjelder forslag om innføring av mer nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon. Det foreslås også en ny bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle nødsentralen med SMS og MMS. Forslagene må ses på bakgrunn av den teknologiske utviklingen for posisjonering av nødanrop, samt nødetatenes behov for å ivareta nødstilte på en mer effektiv og god måte. Forslaget om SMS og MMS til nødnummer vil sikre at døve og hørselshemmede kan kommunisere med nødetatene ved hjelp av eksisterende kommunikasjonstjenester.
 
Det er med glede at AML (Advanced Mobile Location) nå snart kan bli en realitet også i Norge. AML er en teknikk for å automatisk lokalisere en innringer til et nødnummer. AML er ikke en App men integrert i operativsystemet til mobiltelefoner med nyere/oppdatert OS og aktiveres automatisk med oppringing til et nødnummer. Det finnes mange eksempler fra andre land hvor AML har virket en stund at det har hatt positiv betydning for utfallet for nødstilte. Det finnes også eksempler på at AML har reddet liv. Det er også veldig bra med SMS/MMS for hørselshemmede. Det beste hadde vært om SMS og MMS hadde blitt tilgjengelig for alle. Det er tilfeller hvor det er aktuelt å kunne melde til en nødsentral uten å lage lyd (prate). Kanskje man må holde seg skjult eller at man rett og slett ikke klarer å prate pga skade eller frykt. Håper SMS og MMS blir allment tilgjengelig. På sikt så bør også andre internett baserte kommunikasjonsformer som Messenger, WhatsApp, Skype og lignende bli tilgjengelig for nødmeldinger.
 
Høringsbrev med forslag endringer i regelverket og merknader til endringene er publisert på Samferdselsdepartementets hjemmesider, se https://www.regjeringen.no/ekomregelverk.
 
Det er mulig for alle interesserte å avgi kommentarer til høringen, listen med høringsinstanser er ikke uttømmende. Kommentarer kan sendes elektronisk via informasjonssiden for høringen.
 
Frist for å sende innspill til Samferdselsdepartementet er 23. mai 2018.