NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VELKOMMEN TIL NORWEGIAN TUNNEL SAFETY CONFERENCE 2018
Av Marita Eik  
25.05.2018
 
Vi gjentar tidligere suksess og inviterer igjen til Norwegian Tunnel Safety Conference (NTSC 2018) i Stavanger 18. og 19. juni.
-

I tillegg til hovedprogrammet tilbyr vi i år en egen workshop for nødetatene på norsk, for å belyse to relevante tema: ROS-analyser og ventilasjonsstrategi.


Brann- og redningstjenesten er en sentral bidragsyter for Norwegian Tunnel Safety Cluster. For å kunne være en proaktiv møteplass og læringsarena for ulike aktører innen tunnelbransjen, har brannvesenet en nøkkelrolle i klyngen - både når det gjelder kompetanse, kjennskap til og myndighet i tunnelsikkerhetsarbeidet. Konferansen bygger bro mellom tunneloperatører og -eiere, beslutningstakere, brann og redningstjenesten, forskere og bedrifter som leverer varer og tjenester i tunnelmarkedet - nasjonalt og internasjonalt. Vi setter pris på det arbeidet som nedlegges av landets brannvesen, og ser fram til å sees på konferansen i Juni.

Les mer og meld deg på konferansen og/eller workshopen her:
https://www.tekna.no/en/events/norwegian-tunnel-safety-conference-2018-36220/Start/