NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NORDISK STUDIEUKE FOR BRANNBEFAL I UKE 39 HELSINGBORG
Av Nils Erik Haagenrud  
10.06.2018
 
For de som ønsker å delta på Nordisk studieuke for brannbefal i uke 39 Helsingborg, så er det bare å melde sin interesse til undertegnede innen 15.august. Hvert av de Nordiske landene stiller med 3 personer og NBLF dekker kostnadene for våre deltagere.
-
Vi fortsetter med det Nordiske samarbeid med utveksling mellom de Nordiske landene. Årets arrangement vil bli arrangert i uke 39 fra mandag lunsj til og med torsdag i Helsingborg. Det vil som tidligere år bli et spennende program med godt faglig og sosialt tilsnitt. Det deltar 3 befal fra hvert av de Nordiske landene, så her er det bare å sende inn en søknad til undertegnede til noen flotte dager i Helsingborg hvor NBLF dekker kostnadene. Vi vil etter at fristen som er den 15.august plukke ut tre kandidater til studieuken fra NBLF.