NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TUNNELSEMINAR I RUNEHAMARTUNNELEN 2018
Av Carl Fridtjof Karlsen  
20.09.2018
 
Fortsatt noen ledige plasser på seminaret om tunnelsikkerhet «Fra beredskap - til innsats» på Åndalsnes 2. – 3. oktober og 16. – 17. oktober.
-

Tunnelbranner er et skrekkscenario og vil gi involverte parter mange utfordringer.

•Når skal beredskapspersonell rykke inn?

•Hvilken angrepsretning velges?

•Hvordan kan brannventilasjon bistå en effektiv innsats og hva med naturlig trekkretning?

•Hvilke overordnede krav stilles, og hva med driftskrav til elektroinstallasjoner og varsling?

 

Dette er aktuelle tema som vil drøftes gjennom spennende forelesere og praktiske demonstrasjoner inne i tunnelen.

 

Fagseminaret Tunnelsikkerhet «Fra beredskap - til innsats» er beregnet for beredskapspersonell i brannvesen på alle nivå. Seminaret har en kombinasjon av teori og praksis, og vil bygge på erfaringer fra tidligere tunnelhendelser og branntekniske forsøk i tunnel.

 

All aktivitet (utenom de praktiske demonstrasjonene i Runehammar testtunnel) foregår på Grand Hotell Bellevue, Åndalsnes (www.grandhotel.no). Det er reservert rom til kurset for deltakere på hotellet. Deltakerne må selv kontakte hotellet for reservasjon/booking og for å avtale tidspunkt for innsjekk/utsjekk.

 

Seminaret koster kr. 13 500,00 inkl. lunsj begge dager og festmiddag pr. person.

 

For påmelding til seminar 2 – 3. oktober, trykk her

For påmelding til seminar 16 – 17. oktober, trykk her

For program trykk her

 

Ta kontakt med Carl F. Karlsen på 71191800 eller [email protected] dersom det er spørsmål.