NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NORGES BISTAND TIL SLOKKING AV SKOGBRANNER I SVERIGE
Av Per Ole Sivertsen  
24.07.2018
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som koordinerer all hjelp inn til Sverige nå, opplyser at det for øyeblikket er vanskelig for Sverige å ta imot flere ressurser enn det de har mottatt så langt.
-
Sverige har nå mottatt hjelp fra, og tilbud om hjelp fra, en rekke europeiske land, inkludert Norge. Alle tilbud om hjelp er høyt verdsatt.

MSB arbeider med å sikre best mulig utnyttelse av den allerede mottatte støtten, og samtidig tilrettelegge for å motta ytterligere internasjonal hjelp om det blir behov for dette. Værprognosene viser det samme både i Norge og Sverige, tørke og varme, hvilket betyr at MSB nå planlegger for at den pågående innsatsen kan bli langvarig.

Det tar tid å få satt all tilbudt bistand inn i en sammenheng som sikrer effektiv utnyttelse av bistanden for alle parter. Sverige ønsker derfor å få komme tilbake til behovet for mer bistand, når de igjen er klare for å motta eventuell ytterligere internasjonal hjelp.

DSB vil med dette takke for alle initiativ og det enorme engasjement brann- og redningsvesenet og andre har vist de siste dagene når det gjelder den utfordrende situasjonen Sverige står overfor.

Per nå har Norge sju brannhelikoptre og én større skogbrannmodul fra brann- og redningsvesenet i Trøndelag i innsats, mens ytterligere tre andre moduler står i beredskap klare til innsats i løpet av kort tid. Det understrekes at det er Sverige ved MSB som fortløpende melder ifra når de har behov for internasjonal støtte.

– DSB vil ha en løpende dialog med MSB i Sverige om bistandsbehovene fremover. Samtidig er situasjonen i Norge fortsatt kritisk med økende skogbrannfare og tørke i Sør-Norge. Derfor må vi ha høyeste beredskap her. Vi gjennomførte i går to samvirkekonferanser med alle de relevante myndigheter, fylkesmenn, Sivilforsvaret, 110-sentraler og utvalgte brann- og redningsvesen, og vi har god og tett dialog med alle beredskapsaktørene, sier DSBs direktør Cecilie Daae.