NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FREMTIDEN TIL KBT ER SIKRET
Av Per Ole Sivertsen  
27.09.2018
 
26.september 2018 signerte Kollegiet for brannfaglig terminologi og Norsk brannvernforening en avtale som sikrer fremtiden til KBT.
-
 
Direktør Rolf Søtorp i NBF og leder av KBT med nysignert avtale.
 
Resten av kollegiet er veldig fornøyd og glad for at KBT sin termbase er sikret videre drift i regi av brannvernforeningen. Brannvernforeningen overtar ansvaret og driften fra 1.januar 2019. Avtalen legger opp til samme driftsform som tidligere med et kollegium fra ulike etater og organisasjoner. Termbasen skal fremdeles finnes på www.kbt.no.
 
Gratulerer til begge med en god avtale og en god løsning.