NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NYE NETTSIDER
Av Per Ole Sivertsen  
14.11.2018
 
På landsrådsmøtet ble det satt ned en arbeidsgruppe for å se på nye nettsider til NBLF. Gruppen er helt i startfasen og ønsker innspill fra medlemmene.
-

Har du noen gode ideer og tanker på hvordan nettsidene bør bli så vil arbeidsgruppen gjerne få dine innspill.

Også forslag på firma som driver WEB-design kan spilles inn til gruppen.
 
Gruppen har tenkt noen tanker men vil gjerne ha flere gode tanker.

Nye nettsider skal inneholde:
- Modul for medlemsadministrasjon tilpasset GDPR. Siden må ha flere administrasjonsnivåer
- Nyhetsmodul
- RSS feed av FB sider
- Reklamespot for sponsorer
- Modul for overvåkning av aktivitet (Google analytics eller lignende)
 
Nye nettsider bør inneholde:
- modul som muliggjør eller forenkler fakturering av medlemmene
- Viderefører historikk fra gamle nettsider, herunder solskinnshistorier, rapporter
- Enkel nettbutikk for salg av materiell

Send ditt bidrag til [email protected] innen 10.desember.
 
Vi håper å kunne avduke de nye sidene på generalforsamlingen i mai.
 
Gruppen består av:
Per Ole Sivertsen, Helena Andersson og Daniel Solli.