NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NØDNETTSAMARBEID MED FINLAND
Av Per Ole Sivertsen  
22.11.2018
 
Fra og med i dag kan norske og finske nød- og beredskapsaktører kommunisere med nødnett over grensen ved innsatser i nabolandet.
-

- Norske ressurser kan nå kommunisere med finske ressurser, og de kan bruke sin nødnettradio også når de befinner seg i Finland. På samme måte kan finske ressurser benytte Nødnett i Norge. Tjenesten er tilgjengelig i hele Norge og hele Finland, sier avdelingsdirektør Sigurd Heier i DSB.

 

Han presiserer videre at brukerorganisasjonene må oppdatere sine radioterminaler og melde inn hvilke som skal slippes inn i det finske nødnettet.

 

I snart to år har DSB, Erillisverkot og representanter for finske og norske nødetater, tollvesen og HRS planlagt for kommunikasjon på tvers av landene. Det har vært utvikling og testing mellom nødnettene, av radioterminaler og av felles talegrupper og prosedyrer mellom samarbeidende organisasjoner. Det er også etablert felles finsk-norsk talegrupper, som er tilgjengelig for brukere i begge land.

 

- Tjenesten med Finland supplerer samarbeidet DSB allerede har med Sverige. Nødnettbrukere kan ta med seg sin radioterminal i innsatser i alle tre nabolandene og kommunisere med sine samarbeidspartnere, sier Heier.

 

En avtale som regulerer ansvar og samarbeid om denne felles kommunikasjonstjenesten ble i dag undertegnet i Helsinki og tjenesten er satt i permanent drift.