NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
KAVALKADE "BEST PRACTICE" BRANNFOREBYGGENDE FORUM
Av Nils Erik Haagenrud  
24.11.2018
 
I forbindelse med brannforebyggende forum 11-12 september 2019 oppfordrer vi alle Norges brannvesen om å svare på to spørsmål.
-

Hei

 

11-12 september 2019 arrangerer Rogaland brann og redning IKS (RBR) brannforebyggende forum. I den anledning ønsker vi å lage en kavalkade av "best practice" fra alle Norges brannvesen.

Bakgrunnen er "Forskrift om brannforebygging" (FOB) og DSBs temaveiledning til kapittel 4 i FOB. Nå som frekvenskravene til tilsyn er fjernet, har brannvesenet som kjent fått større frihet til og ansvar for å bruke ressursene der behovet er størst. Temaveiledningen sier at det forebyggende arbeidet skal planlegges slik at de tilgjengelige ressursene blir brukt der de gjør størst nytte. 

FOB poengterer at i planleggingen av arbeidet er det viktig å tørre å gi slipp på den "gamle" måten å jobbe på med tilsyn som "eneste" virkemiddel. Brann- og redningsvesenet skal "se på mulige tiltak som en verktøykasse og tenke nytt". Det er denne verktøykassen vi er interesserte i.

Vi er nysgjerrige på gode løsninger fra andre brannvesen, og regner med at det er flere som er det. Målet er å lære av hverandre. Vi ber dere derfor om å svare på to spørsmål, og sende svarene til [email protected]innen utgangen av januar 2019. Svaret kan være tekst, bilder, film, presentasjon, - det dere ønsker.

  1. Hvilke endringer i driften* har dere gjort som følge av - eller i tråd med – Forskrift om brannforebygging**?

  2. Hvilke(t) enkelttiltak mener dere har fungert best, og hvorfor? Dette kan gå på både hva som gjøres og hvem dere samarbeider med.

*Med drift menes her oppfølging av særskilte brannobjekt og andre risikoområder.

**Endringer gjort før 2016, men som er i tråd med FOBs krav og/eller metodikk, kan også medregnes.

Håper flest mulig brannvesen kan ta seg tid til å svare på dette, så lager vi en oppsummering av det beste fra alle Norges brannvesen J

 

Mvh, Arrangementskomiteen