NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SOLSKINNSHISTORIER
Av Per Ole Sivertsen  
19.01.2019
 
Har du noen solskinnshistorier som du ønsker å få registrert?
-
31.januar er fristen for å registrere solskinnshistorier hvis du vil ha dem med i oversikten pr. 31.desember 2018.
 
Du kan gå så langt tilbake du vil for å hente gamle historier du vil. Husk at jo flere som bidrar med å registrere jo bedre blir basen. Det er nå over 3570 historier registrert og det er et godt grunnlag for å kunne benytte i undervisning og informasjon. Det er mange gode eksempler på tiltak som har fungert. I løpet av februar vil det bli tilgjengelig ny Excel-fil med ferdig filter som gjør at det blir lett å finne informasjon og tall. Resultatet vises både i tabell og grafisk med stolpediagram.
 
Her finner du brukerveiledning