NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HVORDAN SYNES DU BRANNVESENKONFERANSEN BØR VÆRE?
Av Per Ole Sivertsen  
19.01.2019
 
Dette er spørsmålet på en ny temperaturmåling. Det er fem svaralternativer og alle alternativene har litt mere opplysning som vises ved å klikke på alternativet.
-