NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
[email protected]
Av Per Ole Sivertsen  
17.05.2019
 
The project consortium from 7 EU countries are collaborating together in the ‘[email protected]’ project funded under the Erasmus+ programme to increase fire safety awareness for pupils and teachers in second level schools all over Europe. This will be achieved by sharing best practice and using innovative digital learning methods. A new fire safety training course will be delivered by a combination of classroom training and online training and will be available in 8 languages at the end of the project.
-
Prosjektet ønsker tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort og som vil bli gjort.

Her er mer informasjon om prosjektet: http://www.bfiresafeatschool.eu/ og  https://www.facebook.com/BFireSafeAtSchool/
 
Prosjektet vil ende opp med et opplæringsprogram på 8 språk for bruk i skolen. Norge er ikke partner men det vil muligens bli mulighet til å oversette det til norsk dersom noen ønsker å påta seg jobben.
 
Dersom du ønsker å følge prosjektet og "teste" det underveis for å kunne gi tilbakemeldinger så er det bare å ta kontakt med prosjektet for tilganger til materiellet.