NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NORDISKE BRANNBEFALS STUDIEDAGER 30.09-03.10.2019
Av Nils Erik Haagenrud  
25.06.2019
 
Årets arrangement arrangeres i Ålesund mellom 30.09-03.10.2019 med et spennende program, som favner beredskap og forebyggende arbeid. Dette er et gratis arrangement hvor NBLF dekker alle kostnadene for våre deltagere.
-
Vi fortsetter med det Nordiske samarbeid med utveksling mellom de Nordiske landene. Årets arrangement vil bli arrangert i Ålesund 30.09-03.10.2019. Det vil som tidligere år bli et spennende program med godt faglig og sosialt tilsnitt. Det deltar 3 befal fra hvert av de Nordiske landene, så her er det bare å sende inn en søknad til undertegnede til noen flotte dager i Ålesund hvor NBLF dekker alle kostnadene. Vi vil etter at fristen som er den 30.august plukke ut tre kandidater til studieuken fra NBLF.
 
Send meg en mail innen 30.august på [email protected] aktuelle kandidater vil få beskjed i uke 36