NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
EN BRANN- OG REDNINGSTJENESTE FOR ALLE
Av Per Ole Sivertsen  
06.11.2019
 
Brann- og redningstjenesten er en av de aktørene i Norge som scorer høyest på tillit og legitimitet. Samtidig er det en av tjenestene som har minst mangfold. Med mangfold mener vi både kompetanse, kjønn, bakgrunn og etnisitet. Skal ikke brann- og redningstjenesten gjenspeile samfunnet de betjener?
-

27. november arrangerer KS Bedrift og Fagforbundet, i samarbeid med Delta, Norsk brannbefals landsforbund, Nettverk for kvinner i brann og redning, KS og DSB en dagskonferanse i Oslo hvor vi setter spørsmålet om økt mangfold i brann- og redningstjenesten på dagsorden.

Tid: Kl. 10.00 - 15.00
Sted: Ingeniørenes Hus, to minutter fra Nationaltheatret stasjon hvor flytoget stopper.
Pris: 950,-

Program for dagen:

10.00-10.10: Velkommen v/ Øistein Gjølberg Karlsen, KS Bedrift og Stein Guldbrandsen, Fagforbundet

10.10-10.25: Åpning v/ statssekretær for samfunnssikkerhetsministeren, Karianne Hansen

10.25-10.45: Brann og redning – nye oppgaver krever ny kompetanse v/ Ann Christin Olsen-Haines, DSB

10.45-11.15: Mulighetene og handlingsrommet lokalt for å øke mangfoldet ved ansettelser v/ Frode Nilssen, direktør arbeidsgiverservice, KS Bedrift og Jan Røilid, brannsjef Kristiansandsregionen brann og redning IKS

11.15-11.35: Pause

11.35-12.00: 97,5% av de som jobber i operativ tjeneste i brann og redning er menn – hvorfor er det et problem og hva kan vi gjøre med det? v/ Anna Lund Bjørnsen, Nettverk for kvinner i brann og redning

12.00-12.45: Lunsj

12.45-13.20: Økt mangfold i Forsvaret – erfaringer fra Forsvaret med å rekruttere og ikke minst beholde et større mangfold v/ Frank Brundtland Steder, Forsvarets forskningsinstitutt

13.20-14.00: Kan vi lære av Sverige? Erfaringer fra prosjektet «Kunskap äger» hos Räddningstjänsten i Halmstad kommun v/ Hanna Glans og Magnus Wijk

14.00-14.15: Pause

14.15-15.00: Hvordan følger vi opp konferansen med konkrete tiltak?
                      - 10 gode råd for økt mangfold v/ Lovleen Brenna
                      - Veien videre

Det kan forekomme endringer i programmet. Påmeldingen er bindende.