NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
RAPPORTERING SKOLEUNDERVISNING 6. KLASSETRINNET 2019
Av Vidar Bakke  
10.01.2020
 
NBLF har avtale med KLP vedr. økonomisk tilskudd til skoleundervisning 6. klassetrinnet.
-
Vi ber om at rapporteringen følger «linjen» altså at det rapporteres fra lokalt brannvesen til lokallagsleder i brannbefalslaget. Rapporten må bl.a. inneholde antall elever som har fått gjennomført opplæringen. Det lokale brannvesen oppbevarer notater om hvilke skoler som har gjennomført.

Økonomitilskuddet er i utgpkt. kr 10,- pr elev. Dersom antallet overstiger totalsummen som er tilgjengelig vil fordelingen bli etter pro rata prinsippet. (totalsum delt på antall).

Lokallaget sender inn rapport til epostadresse: [email protected] innen 27.01.2020. Tidsfristen er absolutt pga videre rapportering til KLP.

Forebyggende arbeid i form av skoleundervisning på 6 klasse trinnet, er et av de mest virkningsfulle aktivitetene som kan gjennomføres. Det danner grunnlaget for holdninger som hos de fleste, beholdes resten av livet. NBLF oppfordrer alle brannvesen til å ta del i denne holdningsskapende aktiviteten. Undervisningsmateriellet lastes ned på nettsiden nblf.no. Gå videre inn på Skoleundervisning i menyen til venstre.

Lykke til!