NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY FAGSKOLE - NYE MULIGHETER
Av Per Ole Sivertsen  
09.10.2020
 
Endelig kommer den nye fagskolen for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell. Tanken er at den skal gi en bred utdanning, men både opptakskrav og faginnhold vektlegger beredskap så mye at det nok kommer til å bli en utdanning for fremtidens brannkonstabler og svært lite når det gjelder blant annet 110-operatør.
-

110-forum som består av samtlige 110-ledere sendte en uttalelse til DSB i juni 2019 om dette hvor det blir anbefalt å kutte all 110-undervisning på Stavern og hospitering på 110-sentralene fordi det vil være stor sannsynlighet for at det kreves sikkerhetsklarering på begge steder. Det bør være noe undervisning om 11x-sentralene med vekt på 110-sentralene og 110-tjenesten som en del av kjeden innen brann- og redningstjenesten. Denne utdanningen bør skje på Fjelldal der studentene allerede bor og virker. Hospitering på 110-sentralene kan gjøres om til et dagsbesøk. Det er ikke uvanlig å tilby tilleggsutdanning og 110-utdanning bør absolutt være en tilleggsutdanning.

Det er derfor foreslått av 110-forum at denne fagskoleutdanningen og andre med «tilsvarende» bakgrunn kan søke og gjennomføre en egen 110-operatørutdanning på et eller to semester. Inntakskrav kan og bør da være sikkerhetsklarering, skriveferdigheter, dataferdigheter, språk - både muntlig og skriftlig (Norsk morsmål eller C2 som er språkferdigheter nesten på nivå med morsmål og engelsk nivå B1), kognitive ferdigheter og helsekrav til hukommelse, hørsel og syn inkl. fargesyn). En tilleggsutdanning som 110-operatør kan legges opp og gjennomføres i samarbeid mellom 110-sentralene, fagskolen og DSB. Det er viktig at ny forskrift også har tilleggsutdanningen med som et forskriftskrav. Hvilken annen utdanning vil være inntakskrav og her kan den nye fagskolen være ett av kravene. Store sentraler med mange operatører er tjent med å ha en god miks av kompetanse i sentralen. Nytt oppdragshåndteringsverktøy kan kanskje gi noen synergieffekter med at man kan nyttiggjøre kompetanse fra hverandre på tvers av sentralene. En kjemiingeniør, sykepleier, politikonstabel, brannkonstabel mm med tilleggsutdannelse som 110-operatør ved fagskolen vil gjøre 110-tjenesten mye bedre enn om alle operatørene kun har brannbakgrunn fra fagskolen.

Brann-Norge bør bruke denne anledningen til å samtidig styrke 110-tjenesten.

Med en slik løsning vil alle bli vinnere – både studentene, brannvesene, DSB, politiet og ikke minst 110-tjenesten.