NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HENVENDELSE FRA HØGSKOLEN PÅ VESTLANDET
Av Per Ole Sivertsen  
09.02.2021
 
Vi har mottatt en henvendelse fra Høgskolen på Vestlandet (HVL) hvor dem uttrykker bekymring for fallende interesse for branningeniørutdanningen. Gjengir henvendelsen her.
-

Til brann og redning i Norge, ved brannsjefen,

 

I mange år har vi i Haugesund utdannet branningeniører. Mange av disse har funnet seg en jobb innen brann og redning, både i forebyggende- og beredskapsavdelinger.

 

For noen år siden fusjonerte Høgskolen Stord Haugesund (HSH) med andre høgskoler på Vestlandet og ble en del av den nye Høgskolen på Vestlandet (HVL).

 

Siden den gang har søkertallene ved brannutdanningen avtatt, vi begynner å nærme oss en kritisk masse.
Derfor ber vi om deres hjelp.

 

Vi håper at dere kan være med å spre budskapet om branningeniørutdanningen i Haugesund. Vår erfaring er at det er mange unge mennesker som ønsker å ta denne utdanningen, men de kjenner ikke til studiet.

 

På en del websider (også websider fra brann- og redningsetater) går navnet HSH fortsatt igjen.
Kanskje har vi ikke vært flinke nok til å informere om fusjonen og at vi nå er en del av HVL.

 

Vi ser det som vår felles interesse å få kompetente søkere til studiet, slik at det kan utdannes gode kandidater til stillinger i brann- og redningsetatene i Norge.

 

Derfor ber vi dere om hjelp til å gjøre brannutdanningen mer kjent i deres nærmiljø, gjennom å oppdatere websidene deres med nedenstående informasjon og ved å nevne vår utdanning når dere snakker med andre.

 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/ing-brann/

 

Deres innsats settes stor pris på.

 

På forhånd takk.

 

Med vennlig hilsen

Per Fredrik L. Hemmingsson

Assisterende Instituttleder / Institutt for Sikkerhet, Kjemi og Bioingeniørfag / Fakultet for Ingeniør- og Naturvitskap / Høgskulen på Vestlandet

Tlf: +4752702672, +4740328549Besøksadresse: Bjørnsons gate 45, Haugesund

Postboks 7030 5020 Bergen

www.hvl.no | twitter.com/hvl_no | facebook.com/hvl.no