NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
MINNEORD GUTTORM LIEBE
Av Nils Erik Haagenrud  
01.03.2021
 
Det er med sorg vi mottok budskapet om at Guttorm Liebe sovnet inn i dag, mandag 1. mars, nesten 70 år gammel. Guttorm var en nestor i brann-Norge med et engasjement for samfunnsoppdraget som var helt unikt.
-

Han var med å forme utviklingen av brann-Norge med sin iver og kompetanse til det siste. Kjell Aukrust skrev i en av sine bøker, etter et særdeles vellykket hopp i Stormoegga, at han syntes det var rart at han som en vellykket person ikke hadde en tvillingbror. Guttorm har dessverre ikke en tvillingbror som kan ta over stafettpinnen for brann-Norge. Begrepet om å hoppe etter Wirkola kommer virkelig til sin rett.

Guttorm var av utdanning sivilingeniør fra NTH med lang fartstid i Skien kommune sitt brannvesen fra 1978 til han gikk av med pensjon. Han var brannsjef fra 1987. Guttorm var en unik pådriver med stort engasjement for å skape en bedre utdanning for brann-Norge ved å raust dele av sin kompetanse. Dette gjorde han gjennom undervisning ved Norges brannskole, skriving av lærebøker og utvikling av læremidler. De fleste av oss har lest boken "Brannfysikk", som ble utgitt i 1996.

Guttorm var en av pådriverne og var med som varamedlem i Norsk Brannbefals Landsforbund fra opprettelsen i 1979 til han gikk av som leder i 2007. Han hadde ledervervet fra 1992. Guttorm med sin faglige tyngde var en viktig pådriver og uredd ildsjel, som sørget for å bli hørt i en rekke utvalg innenfor brannfaget nasjonalt og internasjonalt. Guttorm var også med å etablere "Federation of the European Fire Officers Association". Guttorms bidrag ble høyt verdsatt blant nære kollegaer og myndigheter, noe som gjenspeiler seg i en rekke utmerkelser som æresmedlem og fortjenestemedaljer nasjonalt og internasjonalt.

Personlig husker jeg spesielt at Guttorm under nordisk møte i Trysil for brannbefal fikk utdelt Dronning Margrete av Danmarks hederstegn for god tjeneste i brannvesenet, noe som fikk selv Guttorm til å bli rørt. Guttorm fikk også Kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid, da han gikk av med pensjon.

Personlig har jeg hatt gleden av å kjenne Guttorm siden slutten av 80-tallet, som venn og kollega. Det gjorde vondt helt inn i hjerterota da jeg fikk den triste meldingen, selv om jeg var klar over sykdomsutviklingen. Vår gode samtale lillejuleaften dagen før du skulle opereres, var like positiv som alltid. Du var optimist på at dette skulle gå bra. Tankene går til alle de gode minnene gjennom mange reiser til felles møter, studiereiser og til arbeid nasjonalt og internasjonalt sammen med Guttorm.

Våre tanker går til Lisbeth og familien, og vi lyser fred over Guttorm Liebe sitt minne.