NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
MYE SPENNENDE SKJER I DET EUROPEISKE SAMARBEIDET
Av Nils Erik Haagenrud  
01.06.2021
 
Ny business plan for FEU 2022-2026 med strategisk tilnærming på lederskap innenfor brann og redning.
-

Ny business plan for FEU 2022-2026 med strategisk tilnærming på lederskap innenfor brann og redning er på plass. Nytt lederprogram ODP Officers Development Program for brannbefal i Europa vil bli lansert med den første piloten i første kvartal 2022, hvor det blir deltagere fra alle medlemslandene. Dette gjøres i samarbeid med IFV Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) Det kommer mer informasjon fra NBLF når dato og søkerutiner for medlemmene er på plass.

Det kommer også et eget utvekslingsprogram for ressurspersoner innenfor brannrelaterte fagfelt, for å utveksle erfaring, bygge nettverk og best praksis i Europa. Mer informasjon kommer.