NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FAGKONFERANSE NBLF OG POLAR BBL
Av Per Ole Sivertsen  
24.09.2021
 
Da er fagkonferansen til NBLF og Polar brannbefalslag utført. Polar takker for alle positive tilbakemeldinger fra både deltakere og utstillere. Beklageligvis måtte den gjennomføres med koronatiltak, men til tross for fikk vi mange positive tilbakemeldinger på både det faglige, det sosiale, ledsagerprogram og utstillingene. Styret i Polar vil takke alle som deltok.
-

Presentasjonene er lagt ut og du finner snarveier til dem her i nyheten. Klikk på navnet for vedkommende sin presentasjon. NB! Odin brukte ikke PowerPoint :-)

Nytt oppdragshåndterings-verktøy for 110-sentralene og brannvesene
Robin Åsheim
Prosjektleder for «Implementering av Locus Emergency 110»

Restverdiredning, et godt samarbeid mellom forsikring og brannvesen i Norge
Jens Erik Lauritzen
Fagsjef RVR, Finans Norge

DSB’s timer
Ann Christin Olsen-Haines, Heidi Vassbotn Løfqvist og Johan Marius Ly
- Ny forskrift
- Fagskole
- SAMLOK
+++

Skredet på Gjerdrum
Anders Løberg
Brann- og redningssjef, ‎Øvre Romerike brann og redning IKS

Nasjonale, regionale og lokale ressurser
Øystein Potters Solstad
Brann- og redningssjef, Tromsø Brann og redning KF

Utfordringer med bistand til andre
Nils-Erik Haagenrud
Brann- og redningssjef, Rogaland brann og redning IKS

Sivilforsvaret - Orientering om bistand og samarbeid
Jørgen Mauno Johansen
Distriktssjef, Troms sivilforsvarsdistrikt

Nytt fra de nordiske landene (Teams)
Finland - Torbjörn Lindström
Danmark - Jarl Vagn Hansen
Sverige - Per Delhage

Fagterminologi – til glede eller besvær (Teams)
Marianne Aasgaard
Seniorrådgiver, Språkrådet

KBT – Fortid, nåtid og fremtid (Teams)
Rolf Søtorp
Administrerende direktør, Norsk brannvernforening

Bedre (brann)beredskap med H-touch
Odin Jensenius Kommunikasjonsekspert, radiomann og sauebonde