NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TAKK FOR MEG
Av Per Ole Sivertsen  
24.09.2021
 
Vil takke for 20 fine år i NBLF sin tjeneste. Har vært aktiv i både kretslagsstyret og i styret i NBLF som nestleder, sekretær og vanlig styremedlem. Har vært delegat og sub-WEB-master i FEU. Det har vært givende og i perioder arbeidskrevende - spesielt driften av hjemmesidene til NBLF og deltakelse i europeiske prosjekter.
-

To ganger har jeg fått reisestipend for å studere nødmeldetjenesten i andre land. Har fått mange gode venner i både inn- og utland. Det var på mange måter trist å forlate styret i NBLF, men alt har en ende og denne gangen var det min tur til å tre til side og vil ønske det nye styret lykke til. Jeg er fremdeles leder av Polar brannbefalslag så noen vil jeg nok treffe i fremtiden.