NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
"FALSK TRYGGHET"!
Av Guttorm Liebe  
04.05.2006
 
Brannsjef Bjørn Bakkhaug hos Nedre Romerike brann- og redningsvesen gikk hardt ut i media etter brannen i Hakadal hvor to personer omkom i brann om morgenen 30. mars i år. Artikkelen er hentet fra siste nummer av "Brannmannen".
-

Det som skjedde i Hakadal er vel noe mange har fryktet lenge. Det er heller ikke første gang vi har opplevd forsinket varsling når brannalarm har gått til ulike vaktselskaper.

Huset til Yngve Hågensen, som brant for noen år siden, er et av flere eksempler på dette. Det er første gang det har fått så tragisk utfall som det gjorde i Hakadal. Det er også først da det blir satt skikkelig fokus på slike saker, som så mange ganger tidligere. Det er trist at det må gå menneskeliv tapt før enkelte ting blir satt på dagsorden.

Brannalarm fra det aktuelle huset kom inn til Hafslund sin vaktsentral ca. 6 minutter før 110-sentralen på Nedre Romerike ble oppringt av en passasjer som passerte i en buss. Hafslund mottok to alarmer i fra det aktuelle huset. Det gikk først inn en detektor i kjelleren, deretter gikk det inn en detektor i fra 1. etasje. Hafslund forsøkte å ringe opp kunden, men fikk ikke svar. De sendte derfor en vekter mot stedet, men de unnlot å varsle på 110. Da denne vekteren ankom adressen var allerede brannvesenet i gang med sin innsats.

- De betaler i beste fall dyrt for falsk trygghet. Folk som kjøper brannalarmtjenester som dette kan umulig forstå hvor dårlig kvalitet det er på tjenesten de betaler for. En enkel røykvarsler gjør samme nytte, sier Bakkhaug til Romerikes blad.

Etter hendelsen i Hakadal er det kommet frem at brannvesenet i Ålesund hadde en nesten identisk opplevelse med Hafslund i forbindelse med en boligbrann bare noen dager tidligere. Den store forskjellen var at det ikke gikk menneskeliv tapt i denne brannen.

Ikke godkjent

Det har også under belysning av denne saken vist seg at alarmene i fra Hafslund ikke er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hafslund forklarer dette med at det de selger er røykdetektor og ikke røykvarsler, så det er derfor ikke krav til DSB-godkjenning. Direktør i avdeling for forebygging og el-sikkerhet i DSB, Tor Suhrke, sier til dagbladet.no at de trodde Hafslund hadde sørget for at produktet deres var godkjent. Han sier videre at det er naturlig at de vil ta tak i denne saken.

Ikke ”lene” seg på brannvesenet.

”Brannmannen” ba avdelingssjef, Ragnar Kvennodd, i kommunikasjonsavdelingen i Oslo brann- og redningsetat (OBRE), om hans synspunkter på saken.

- Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken spesielt, men på et generelt grunnlag vil jeg si at det først og fremst er viktig å fokusere på at den enkelte har røykvarsler slik det er krav til. Man kan ikke kjøpe seg livreddende innsats ved å installere en brannalarm, det man kjøper er verdisikring. I Oslo har vi en egen avtale med Hafslund. Denne avtalen har vi hatt ett år og i løpet av denne tiden har vi hatt 4 -5 tilfeller med branntilløp. Hos oss fungerer samarbeidet slik at Hafslund mottar alarmen og alarmerer OBRE når de ønsker at vi skal rykke ut på meldingen. Vi rykker imidlertid ut på alle henvendelser vi får også fra andre vaktselskaper, men da kan det medføre at vi sender en faktura i etterkant.

Det mest kritikkverdige etter min mening er at private aktører ikke inngår avtaler med brannvesenet. Er man en privat aktør og ønsker å selge et produkt, så må man stå for det og ikke ”lene” seg på brannvesenet uten en avtale, sier Kvennodd.

Ny rutine for varsling av brann

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) organiserer alle de store vakt- og sikkerhetsselskaper i Norge. Nå rykker bransjeorganisasjonen ut til forsvar for Hafslund.

- På vegne av bransjen reagerer vi sterkt på de fremstillinger som blir gitt av personer knyttet til det offentlige brannvesen som i kommersiell egeninteresse gir et forvrengt bilde av virkeligheten, sier administrerende direktør Petter Furulund i SBL i en pressemelding. Furulund viser til påstander fra leder i Norsk Brannmannsforum, Pål Lindberg, om at Hafslund lurer kundene når de selger brannalarmer uten å ha avtale med brannvesenet.

I etterkant av hendelsen i Hakadal har Hafslund valgt å endre sine rutiner, og lagt ut følgende innformasjon på sine hjemmesider:

”Hafslund vil nå varsle brannvesenet parallelt i alle tilfeller hvor vi sender vår egen vekter på utrykning i forbindelse med melding om brannalarm.

Våre kunder har gitt oss tilbakemelding på at en slik omlegging av rutinene er ønsket, og at det vil gi dem større trygghet i hverdagen.
Vi har derfor endret våre rutiner fra og med 5. april. Vi vil nå varsle brannvesen parallelt med at Hafslunds egen vekter rykker ut på grunn av brannalarm. Dette vil skje etter at kontaktperson(er) som er oppgitt, er blitt forsøkt kontaktet”.
- Hafslund ønsker å gå i front for å skape en standard som både bransjen og brannvesenet kan forholde seg til, gjerne med utgangspunkt i den ordningen vi har med Oslo brann- og redningsetat, sier informasjonssjef Karen Onsager i Hafslund”.

Dette betyr at Hafslund vil varsle den lokale 110-sentralen uavhengig om det foreligger en avtale eller ikke, men som Onsager presiserer til ”Brannmannen”, ønsker de en kontrakt med alle 110-sentraler på sikt.

Håvard Bakken,
”Brannmannen”