NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ORGANISERING AV SKOGBRANNSLUKKINGEN I NORGE.
Av Nils Erik Haagenrud  
15.05.2006
 
Vi kan jo stille oss spørsmålet om skogbrannslukkingen i Norge et glemt kapitel for mange brannvesen. Dette er en tradisjon det etter min mening er viktig å ivareta både for kommunene og ikke minst Norges brannskole.
-

Vi kan jo stille oss spørsmålet om skogbrannslukkingen i Norge et glemt kapitel for mange brannvesen. Dette er en tradisjon det etter min mening er viktig å ivareta både for kommunene og ikke minst Norges brannskole. Det kan nok være at det brenner for lite skog i Norge gjennom året, men vi har i den senere tid sett at det har brent store lyng/ krattbranner i blant annet Rogaland. Det har medført store utgifter for kommunene og ikke minst en påkjenning på beredskapen og har vel ikke representert det helt store tapet for grunneierne.

 

Skogbranner er normalt ikke redningstjeneste, noe som innebærer at brannvesenet har ledelsen av slukkeinnsatsen og ikke politiet. Det innebærer at brannvesenet må ha en organisasjon som blant annet ivaretar stab (planlegging, presse, operativt), ressurslister, skogbrannreserve etc. Skogbranner er en stor utfordring for et brannvesen og pågår gjerne over lengre tid enn en normal brann.

 

NBLF anbefaler de kommunene, som ikke har en tilfredsstillende beredskap/ organisering av skogbrannslukkingen på plass, om å ta kontakt mot de typiske skog fylkene i Norge for å få tips og hjelp for å etablere skogbrannberedskap. Det gjelder å være beredt.

 

Følg også med på ICS prosjektene som pågår i Telemark, Buskerud og Hedmark. ICS tar for seg blant annet ledelse av større branner/ hendelser.