NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NARVE STRANDSKOGEN TILDELT NBLFS HEDERSPRIS
Av Guttorm Liebe  
21.06.2006
 
Under FEU-møtet på Sommarøy ble Narve Strandskogen tildelt NBLFs hederspris for sin innsats gjennom et helt liv for brannvernet i Norge.
-

Narve ble invitert til Sommarøy som en særskilt gjest for å overvære det første FEU-møte i Norge i den kommunen han selv for mange år siden var brannsjef. Mange blant FEU-delegatene lurte på hvem denne gamle hedersmannen som overvar den åpne delen av møtet var. Særlig under presentasjonen av Safe Hotell-prosjektet våknet den gamle ”hotell-dødaren” til, og kunne se sammenhengen mellom dagens prosjekt og gamle tiders opprustning av overnattingssteder.

FEU-delegatene fikk svar på sitt spørsmål seinere på kvelden, da Narve ble tildelt NBLFs hederspris under middagen. Forsamlingen som var fra forskjellige 18 europeiske land, hvorav de fleste naturlig nok ikke kjente til hva Narve Strandskogen har ytt for brannvernet, ble så begeistret for at vi hedret en ”oldtimer” at de ikke bare reiste seg, men stilte seg oppå stolene for å klappe for utmerkelsen.

Narve Strandskogen, opprinnelig utdannet murer, var varabrannsjef i Bærum brannvesen i en årrekke. Han fulgte med sin sjef til Stanes branninspeksjon omtrent på den tiden hotellbrannloven av 1963 skulle iverksettes. Oppryddingsjauen som konsekvens av hotellbrannloven ga ham navnet ”hotell-dødaren”. Etter mange år i Statens branninspeksjon ble han brannsjef i Tromsø. Han var en kort periode ansatt i Norges brannkasse og etter at han gikk av med pensjon, brannteknisk rådgiver.

Narves innsats har vært stor. Han var frontfigur for opplæring i byggeforskriftenes branntekniske bestemmelser i en årrekke og dro land og strand rundt for å informere om disse. Han utga en egen bok om hvordan man skulle bruke disse for å fange de viktigste branntekniske forholdene. Narve ble aldri konservativ, - han var til stadighet på barrikadene for å sloss for branntekniske bestemmelser. Selv om han nok hadde sitt hjerte i forebyggende virksomhet, sloss han også for beredskapen både hva angår kompetanse, utstyr og alarmering.

Narve Strandskogen likte egentlig ikke følge regelverk, - han ønsket å selv vurdere ut fra de rådende forhold. Dette gjaldt ikke bare bygningstekniske løsninger, men også organisering av brannvesenet, kompetanse, valg av utstyr osv. For dette ble han nok ikke populær hos alle, men jeg våger den påstand at Narve i det store og hele har fått rett i den retning han ønsket å dreie brannvesenet og det forbyggende arbeidet.
 
Narve deltok i etableringen av NBLF i 1979, og var president i vårt forbund i 3 år, 1986 -1989. Som leder endret han NBLFs kurs vesentlig,  - fra detaljorientering til å prioritere saker og forsøke å påvirke i de viktigste sakene. En retning som samtlige etterfølgende styrer han forsøkt å følge opp.
 
NBLFs hederspris 2006 ble tildelt en som virkelig har fortjent det.