NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
UTDANNINGSREFORMEN
Av Guttorm Liebe  
27.06.2006
 
NBLFs foreløpige policydokument, som bringes inn for DSB's prosjektgruppe, og som tas opp i neste styremøte.
-
Anne Hjort er vårt medlem med Jack Hatlen som vara til prosjektgruppen for utdannig av heltidsansatte brannmenn. Anne hadde behov for synspunkter innen møtet i projektgruppen inneværende uke, og utfordret Brannsjefkonferansen på Elverum den 10. juni og NBLFs styremøte den 14. juni.
 
NBLF overlot etter en diskusjonsrunde til en mindre arbeidsgruppe å utarbeide et utkast til policynotat. Dette er sendt på runder til hele styret og de
blant brannsjefene som meldte seg til "tjeneste" under Brannsjefkonferansen.
 
Videre behandling av notat er styremøte i august 2006. Det betyr at synspunkter fortsatt tas imot av såvel styret som våre medlemmer i prosjektgruppen.
 
Her kan du lese notatet.