NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
LANDSRÅDSMØTE 2006
Av Guttorm Liebe  
09.08.2006
 
Datoen er satt til 29.- 30. november og stedet blir Drammen.
-

Sommeren er på hell. Jeg håper alle har hatt en god sommer. Skogbranner har gjort sitt til å holde aktiviteten oppe over store deler av landet. I følge meteorologen får vi en slik sommer hvert 10 – 15 år. Ikke glem det når det oppleves som om vi ”aldri” har hatt en skogbrannsommer!

Det på tide å konkretisere planene for høst og vinter. Derfor denne påminnelse til kretslagene om Landsrådsmøte. Styret vedtok på møte den 14. juni at landsrådsmøte avholdes 29. – 30. november 2006. Stedet blir Drammen.

Landsrådsmøte består av hele kretslagsformennene og NBLFs styret inkl. varamedlemmer. Til brorparten av møtet inviteres Gjensidiges kontaktpersoner sentralt og regionalt, samt aktuelle foredragsholdere.

Kretslagsrapport sammen med Gjensidige

Møteopplegget blir som de seinere årene. Styremøte før landsrådsmøte, og start Landsrådsmøte til lunsj første dag.

Møtets innhold er ikke bestemt. Men, én ting er sikkert: Kretslagene skal informere om sine aktiviteter siste året og om sine framtidsplaner. I den forbindelse ber vi om at den delen av informasjonen som dreier seg om samarbeidet med Gjensidige utarbeides sammen med Gjensidiges regionale kontakt.

Kontakte derfor Gjensidiges kontaktperson i meget god tid før Landsrådsmøte, oppfordre vedkommende til å delta og lage en kort ”rapport” om det lokale samarbeidet i fellesskap.

Dersom ditt kretslag har forslag til møteinnhold eller andre innspill overfor Landsrådsmøte, send det til styret. Styrets møter høsten 2006 er satt til 15. august, 11. oktober og 29. november.

Velkommen til landsrådsmøte, og notér datoene i kalenderen umiddelbart!