NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
AKSJON BOLIGBRANN 2006
Av Guttorm Liebe  
09.08.2006
 
Årets ”Aksjon boligbrann” blir arrangert 5.-7. desember 2006. Det er viktig at alle brannvesen er med, - helst sammen med ”Det lokale eltilsyn” (DLE). Notér datoene og start planleggingen
-

Det var kraftig nedgang i antall boligbranner og antall omkomne i boligbranner i jule- og nyttårshelga de to første årene Aksjon boligbrann benyttet boligbesøksmetoden. Etter siste årets aksjon (2005) skjedde ikke tilsvarende reduksjoner. Det vites ikke om dette er statstisk støy eller om aksjonsformen er oppbrukt.

Det er derfor besluttet at aksjonsformen skal fortsette i alle fall inneværende år. NBLF oppfordrer derfor alle brannvesen til å delta. Notér datoene og start planleggingen.

Samarbeid med DLE!

Det er ett klart forbedringspotensiale: Samarbeidet eller koordineringen med DLE.

Brannvesenet lokalt oppfordres derfor til å kontakte Det lokale eltilsynet med den målsettingen å samarbeide eller i alle fall å koordinere selve aksjonen. Dessuten har lokale brannvesen har ganske sikkert behov for oppdatering i hva å se etter angående elektriske brannårsaker, mens DLEenes folk har tilsvarende behov angående brannvern generelt. Flere har funnet ut at slikt samarbeid gir nytte utover aksjonsperioden.

Framdriftsplanen

Den 2. oktober sendes invitasjoner ut pr ordinær post og e-post til brannvesenene. Påmeldingsfristen er satt til 20. oktober.

Meld ditt brannvesen på!