NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY DATO FOR HELSE-TRENING-TRIVSEL
Av Knut Berg Bentsen  
24.08.2006
 
Tidspunktet for "Helse-Trening-Trivsel" er endret til 6. og 7. februar 2007.
-
På grunn av flere arrangement rundt de opprinnelige datoene, har Kristiansand brann- og feiervesen besluttet å forskyve tidspunktet. Sørg for å få oppdatert din kalender, og sett av disse dagene til et besøk i Kristiansand.
 
Nærmere program og påmelding følger.