NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
INNSATSLEDELSESSYSTEM
Av Guttorm Liebe  
24.08.2006
 
I forbindelse med fjorårets NBLF/ DSB reisestipend, gjorde Ove Stokkeland en liten ekstarøvelse, og tok en tur innom "15. Incident management Symposium" i Phoenix.
-
Fjorårets NBLF/ DSB stipend gikk til å studere boligsprinkler i Scottsdale, USA. Scottsdale ligger nær Phoenix, hvor dette årets IMS-symposium skulle arrangeres. Studieturen ble lagt i samme tidsrom som symposiet, hvorfor det ble mulig for en av deltagerne å ta en tur innom.
 
Ganske interessant å observere at våre amerikanske kolleger hvert år arrangerer et stort seminar med innsatsledelse og innsatsadministrasjon som tema. Her på berget har vi ennå ikke maktet å få til en ensartet terminoogi, langt mindre et ensartet ledelesessystem som henger sammen fra førsteinnsatsens ankomst til komplett organisasjon med staber er i drift.
 
Ove har laget en kort rapport fra dette møte, som gjengis her.