NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
STOL IKKE PÅ MOBILTELEFONEN SOM HJELPEMIDDEL FOR NØDETATENE UNDER STORE AKSJONER
Av Nils Erik Haagenrud  
06.09.2006
 
Under årsmøte for foreningen for kommunale brannsjefer i Danmark kom brannsjefen i London med et klart budskap etter terrorbombingen i 2005 " stol ikke på mobiltelefonen som et hjelpemiddel for nødetatene under store aksjoner"
-

Årsmøte i Odense for Foreningen for kommunale brannsjefer i Danmark

 

Som tradisjonen tro fikk NBLF invitasjon til årsmøte fra vår søsterorganisasjon i Danmark. Årsmøte var lagt til Odense 23. til 25. august med et fyldig program og ikke minst et flott arrangement. Det var påmeldt 5-600 deltagere til arrangementet. I tillegg var det en stor utstilling med brannrelatert utstyr fra 40-50 utstillere, som ga et stort økonomisk bidrag til arrangementet. Årsmøte og årsrapporten til Foreningen for kommunale brannsjefer i Danmark, viser at de er en veldrevet organisasjon med god likviditet. Overskuddet for 2005 var på over kr.500.000,-

 

Det var mange interessante foredrag fra inn og utland. Brannsjefen i London Sir Ken Knight holdt er meget bra foredrag vedrørende Terrorbombingen i London sommeren 2005. London har et brannvesen, som ikke helt kan sammenlignes med Norske forhold. De har 6000 ansatte og en ramme på ca. 4 milliarder, men støter ofte på de samme utfordringene som vi i forbindelse med store hendelser. Innføringen av ICS var en av suksess faktorene for å kunne organisere aksjoner av denne størrelsen. Gode planer og instrukser gjorde at alle var klar over hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder de hadde. England har 3 nivåer i forbindelse med ICS, som de kaller bronse, sølv og gull command, hvor de kan utvide og sektorisere etter størrelsen på hendelsen. Et klart råd fra brannsjefen i London, stol ikke på mobiltelefonen. Den fungerte ikke under terrorbombingen, noe som var en utfordring i ledelsen da man hadde lagt inn kontakter, etc. på telefon.

 

 

En stor takk til formann/ vert Peter Staunstrup for en flott mottagelse og oppvartning under besøket i Odense.