NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HUS TIL "AKSJON BOLIGBRANN"
Av Guttorm Liebe  
27.09.2006
 
"Aksjon boligbrann" trenger et hus som kan brennes, til TV-opptak.
-
"Aksjon boligbrann" gjennomføres i begynnelsen av desember. Røykvarslerens dag er 1. desember og i likhet med foregående 3 år, gjennomføres en dør-til-dør-aksjon 5. - 7. desember.
 
Odd Rød, Gjensidige har kontaktet NBLF med følgende forespørsel:
I forbindelse med Røykvarslerens dag 1. desember er planen å ha en bolig å lage branndemonstrasjoner i for pressen (Dagsrevyen primært). Tanken er å vise røykvarslerens viktighet for rask oppdagelse av brann, samt røykvandringer gjennom rom med lukkede og åpne dører.
Finnes det en slik bolig/ bygning som skal rives/ brennes på den tiden (i løpet av november)? Bygningen bør ligge sentralt på Østlandet et sted.
 
Hvis du vet om noe som kan benyttes, ta enten direkte kontakt med Od Rød, Gjensidige e-post: [email protected], tlf. 22 96 80 28, eller undertegnede, [email protected]