NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HURRA ENDELIG GJENNOMSLAG ”8,7 MILLIONER TIL DELTIDSUTDANNINGEN”.
Av Nils Erik Haagenrud  
07.10.2006
 
Justisminister Knut Storberget holdt hva han lovet på brannsjefkonferansen på Hamar i juni. Det er godt at det endelig er en regjering som er sitt ansvars bevist med å bevilge økonomiske midler for å kunne gi deltidsmannskapene den kompetansen de burde hatt for mange år siden.
-

Deltidsutdanningen har vært en fanesak for NBLF i mange år og det er herlig å se at jobben/ påvirkningen har gitt resultater. De 8,7 millionene som er bevilget for 2007 gjør at vi får en god start, men må følges opp med mer penger i de kommende årene. Behovet for utdanning ute blant de deltids ansatte er stor, selv om mange brannvesen har vært i forkant og arrangert kurs. Det er sikker mange lurer på er om de får refundert det de har investert tidligere i deltidsutdanningen, men det står det ikke noe om i statsbudsjettet. Uansett er det en god investering og bygge opp ”humankapitalen” i brannvesenet, selv om den ofte ikke kommer frem i årsrapporten, KOSTRA tall, etc.

 

De 8,7 millionene ligger i rammetilskuddet til kommunene. Vi hadde vel ønsket at det var øremerkede midler til deltidsutdanningen, men det er det dessverre ikke. Så nå blir det opp til brannvesenet og sørge for at pengene kommer til rett adressat. Hvis det er noen som lurer på hvor det står i statsbudsjettet, se på : Grønt hefte H-2193 bereg. Tekn. Dok side 124.