NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
IKKE STOPP NØDNETT!
Av Guttorm Liebe  
18.10.2006
 
”Dagensit.no” påstår at regjeringen skal behandle NØDNETT denne uka, og at det er fare for utsettelse. NBLF ber regjeringen om å fatte beslutning, slik at spaden kan stikkes i jorda.
-

”Dagensit.no” skriver i dag at regjeringen trolig skal behandle spørsmålet omkring NØDNETT denne uka, og at det er fare for at Regjeringen vil utsette saken i påvente av ytterligere utredninger.

Å utsette NØDNETT blir for oss ubegripelig, og kan evt. ikke komme av annet enn beslutningsvegring.

Ubegripelig

Prosjektet startet for mer enn 10 år siden, fordi det allerede den gang var behov for nytt radiosamband for nødetatene. Nytt radiosamband er for det første avgjørende for samarbeidet mellom de 3 nødetatene skal bli maksimalt, og her er det mye å ta igjen. TETRA-teknologien gir praktiske muligheter til å organisere oss smartere under innsats enn i dag, og vil bli et ledelesverktøy. Alle 3 nødetatene har krav til kryptering av sambandet. Den digitale teknologien gir atskillig bedre muligheter til telemedisin og innføring av annen i IT. Alle nødetatene avventer nødvendige anskaffelser og utskiftinger i på vente av NØDNETT.

De sakelige argumentene er mange, og det blir komplett uforståelig at mer enn 10 års arbeid under skiftende regjeringer skal stoppes opp idet spaden er i ferd med å bli satt i jorda.

Fatt beslutning!

I følge ”Dagensit.no” skyldes regjerringens nøling forhold langt i fra hva NØDNETT dreier seg om. Det fransk/tysk/spanske konsernet Eads, den ene av de to gjenværende leverandørene, hadde inntil i våres et datterselskap som blant annet produserte klasebomber og atomvåpen. Den andre aktuelle leverandøren, tyskeide Siemens, heftes av at forsvarspersonell skal ha mottatt gaver og reiser i forbindelse med IKT-kontrakter. Dette i følge ”Dagensit.no”.

Vi har forståelse for at Staten ikke skal inngå kontrakter med umoralske eller useriøse leverandører, - men tror ikke at det å stoppe saken vil løse problemet.

Det fattes beslutning. Dersom de politiske problemene virkelig er store, anbefaler vi regjeringen å ta et politisk valg nå, mellom disse to gjenværende leverandører.