NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GENERALFORSAMLING 2007
Av Jan-Olav Vagle  
03.11.2006
 
Vi ønsker og sende ut en liten påminnelse til alle medlemmer og faginteresserte.
-

 Vestfold brannbefalslag står som teknisk arrangør for NBLF sin fagkonferanse og generalforsamling i Sandefjord 20-21. april 2007

Sett av dagene den helgen til et stort og spennende arrangement, vi kommer med flere opplysninger etter hvert som tiden nærmer seg.

 

Arr, komiteen

Jan-Olav Vagle