NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SOMMARØY KURS OG FERIESENTER ER FØRST UTE MED SAFEHOTEL
Av Per Ole Sivertsen  
11.11.2006
 
Norge og Sommarøy kurs og feriesenter skriver "verdenshistore" med å være første hotell som blir sjekket etter SafeHotel-systemet.
-
8. desember kommer Dieter Nussler (prosjektets far) fra Tyskland til Tromsø og Sommarøya for å sjekke Sommarøy kurs og feriesenter etter det nye systemet som er utviklet i regi av FEU. Anne Hjort har vært NBLF sin partner i prosjektet og vil delta på sjekken. Det forventes at hotellet får utmerkelse med et høyt nivå (4 eller 5 flammer).
 
SafeHotel er et konsept som består av en opplærings-CD for hotellansatte og flere sjekklister. Sjekklistene benyttes for å sjekke brannsikkerhetsnivået på hotellet hvor 1 flamme er laveste nivå og 5 er høyeste. Om hotellet vil bli sjekket etter dette systemet er frivillig og et godt resultat vil hotellet kunne benytte i markedsføringen.
 
Hvordan dette rent praktisk skal gjennomføres senere i andre hotell i Norge er ikke avklart, men en løsning kan være at hvert kretslag utdanner kontrollører og at disse kontrollerer/sjekker hotell mot betaling - det er antydet at prisen kanskje bør være 1000 euro pr. sjekk. Dette kan være en ny måte for kretslagene å tjene noen penger. Resultatet av sjekken er gyldig i 3 år.
 
Sjekken på Sommarøya vil nok være av interesse for media og det er derfor sendt ut en pressemelding.
 
NBLF ønsker Sommarøy kurs og feriesenter lykke til den 8. desember.