NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
REGISTRÉR "SOLSKINNSHISTORIER"
Av Guttorm Liebe  
19.11.2006
 
Det er bare halvannen måned igjen av året. Så langt har vi samlet 323 "Solskinnshistorier" i 2006. Dette antallet må bli større, fordi volumet teller når det gjelder å kunne bruke materialet statistisk!
-
Avtalen mellom Gjensidige og NBLF inneholder blant annet at vi skal samle så mange "Solskinnshistorier" som mulig, for å skape en troverdig statistikk. Inneværende år mangler med all tydelighet mange "Solskinnshistorier",- finn fram rapporter for hele året og bruk ledig tid innimellom slagene til å registere flest mulige fram til årets slutt.
 
Min anbefaling er også at hvert brannvesen bruker denne registeringen til å lage statistikk over "Solskinnshistorier" for egen kommune/ område til bruk i årsberetninger osv. Alle som har registert historie får tilsendt komplett register i Excel-format i januar til dette formålet!
 
I tillegg til at avtalen med Gjensidige inneholder mange gode forebyggende tiltak, skal ikke underslås at den også betyr mye for forbundets drift rent økonomisk. Registrering av "Solskinnshistorier" er ett element i avtalen mellom Gjensidige og NBLF. Våre forhandlingskort er sterkere jo flere "Solskinnshistorier" vi kan skilte med!