NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLFS HEDERSPRIS TILDELT TERJE ROSÉN OG RONNY RØREN
Av Guttorm Liebe  
02.12.2006
 
Disse markante personligheter i vårt brannfaglige miljø ble overrakt prisen under Landsrådsmøte i Drammen, den 29. nov.
-

Terje og Ronny ble invitert til vårt siste Landsrådsmøte, som ble avviklet i Drammen 29. – 30. november 2006. Siden de begge (sammen med Arne Wold) var forfattere av NBLFs 25års historiebok, ble de invitert til å underholde med historier fra gamle dager, noe de altså takket ja til.

Begge har vært markante personligheter i vårt brannfaglige miljø i mer enn 30 år, og de deltok begge i etableringen av NBLF, som ble stiftet på Høvik den 17. mars 1979.

Terje Rosén er utdannet elektroingeniør og han hadde egentlig brannmannsbakgrunn fra før han ble født, ved at hans far var i Oslo brannvesen. Hans første jobb i brannvesenet var Oslo 1957 som bud. Tilbake til Oslo 1968-70. Branningeniør i Storebrand 1970-74 og deretter ble han varabrannsjef i Moss fra 1975 . Der var han fram til han ble brannsjef i et av våre første interkommunale brannvesen i Larvik i 1986. Tilbake til andre siden av Oslofjorden, til Søndre Follo, bar det i 1998, hvor han var brannsjef til han gikk av med pensjon i 2005.

Terje er en av de som kjenner brannvesenet best. Han har hatt en genuin interesse for brannvesen og brannvern i hele sitt liv, og det er ingen som har slik oversikt over hva som finnes og har fantes av brannbiler i norske brannvesen.

Ronny Røren er utdannet maskiningeniør, og hans karriere startet hos Wetlesen og Roll, der han jobbet med vannrenseanlegg, pumpestasjoner og svømmebasseng i 5 år. Senere var han driftsingeniør på Freia sjokoladefabrikk i 6 år. Han ble varabrannsjef i Bærum brannvesen i 1976 og brannsjef i 1983. En av Ronnys store saker var å slå sammen brannvesen for å få mer slagkraftige organisasjoner. Han studerte endog dette tema i to år på BI i 92-94, og resultatene fra hans studie den gangen benyttes den dag i dag. Etter flere forsøk, ble Asker og Bærum slått sammen i 1999, med Ronny som den selvskrevne prosjektmakeren. Han var brannsjef der til han gikk av med pensjon våren 2006.

Han prøvde alltid å se ting i sammenheng, hvilket gjorde Ronny til en meget nyttig ”sparring-partner” i saker som dreide seg om overordnede forhold, som lovstrukturer og endringer i lover.

Terje Rosén ble valgt inn i NBLFs første styre den 17. mars 1979, og ble der og da utnevnt til NBLFs første sekretær. Han innehadde dette vervet til det første ordinære årsmøte halvannet år seinere, men fortsatte i styret fram til generalforsamlingen i Sandnes i 1986. Han ble nestleder i Østfold brannbefalslag i 1981, og innehadde dette vervet fram til 1986. Terje er opp gjennom årene benyttet i råd og utvalg, og var en selvfølgelig forfatter av NBLFs første historiebok.

Ronny Røren deltok i dannelsen av Oslo og Akershus brannbefalslag, som ble stiftet den 3. mars 1977. Han var lagets første sekretær, og var formann i laget i perioden 1982-1986. Ronny ble valgt inn i NBLFs styre som nestleder under generalforsamlingen i Sandnes i 1986, var NBLFs president i perioden 1989 – 1992, og styremedlem fram til generalforsamlingen i Os i 1999. Han var som Terje, en like selvfølgelig historiebokforfatter!

To hedersmenn har fått sin fortjente pris!