NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GENERALFORSAMLING 2007 – VALG
Av Bjarne Vikshåland  
12.12.2006
 
Som kjent skal NBLF holde generalforsamling i Sandefjord 20. og 21. april 2007.
-
Som det framgår av vedtektene er hele forbundsstyret på valg.Valgkomiteen – som består av Bjørn Bakkhaug, Jan Kongsvik og Bjarne Vikshåland - er i gang med forberedelser. I den anledning inviteres lokallagene og det enkelte medlem til å foreslå kandidater. Det skal velges styre med varamedlemmer og revisorer. Mer informasjon finner du i håndboka.
 

Kjenner du til noen som har evner og lyst, og som har vist at de har både kompetanse og kapasitet som rekker utover den daglige jobben, så gi et tips til leder av valgkomiteen: Brannsjef Bjørn Bakkhaug, Nedre Romerike brannvesen. e-post: [email protected]