NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
RAPPORT FRA STUDIETUR OM ERFARINGER FRA NYTT NØDNETT I SVERIGE
Av Jack Hatlen  
19.12.2006
 
Erfaringene fra studieturen til svenske brannvesen for å få kunnskap om deres erfaringer med det nye nødnettet RAKEL, viste at det foreløpig er lite å hente. Ingen brannvesen er igang selv om bruk av nødnettet ble igangsatt i april 2006.
-
Avdelingsleder beredskap i Halden brann- og feiervesen Eyvind Aakerman  og brannsjef i Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen Jack Hatlen gjennomførte studieturen i midten av november 2006. Les rapporten og sjekklisten.