NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
MIDT-NORSKE BRANNVERNDAGER 2006
Av Trond Sivertsen  
09.01.2007
 
Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Trøndelag Brannbefalslag har sammen arrangert de første brannverndager i Midt –Norge. Disse ble arrangert på Stjørdal i dagene 29. og 30. november 2006. Dette er en videreføring av det gamle ”Stav” seminaret som ble avviklet over en dag med NKF som teknisk arrangør. Hovedmålsettingen for seminaret var å sette fokus på beredskap og forebyggende arbeid, samtidig å ligge i front med hensyn til nytenking og nyskapning i brannvernarbeidet.
-

Her i Trøndelagsfylkene har det i lengre tid vært et ønske om å få arrangert et brannvernseminar som kunne samle brannfolk og andre med tilknytning til faget, som ellers ikke har mulighet for å treffe likesinnede og diskutere hverdagslige og større problemer i forbindelse med sin daglige gjerning. Samtidig som det kunne vært mulig å hente inntrykk fra gode foredragsholdere.

 

NKF har i flere år bidratt til dette, da over en dag, men sterke krefter hadde større ambisjoner og var villig til å fronte dette ut blant regionens  brannvesen.

Fra NKF var Oddvar Olsen en pådriver som lenge hadde ment at dette måtte det gå an å gjøre litt større og med innspill fra brannmiljøet.

Det som var det gode i denne sammenhengen var at Trøndelag Brannbefalslag hadde reist seg opp fra asken og var en naturlig samarbeidspartner i denne utfordringen.

Etter som dette var det første seminaret på dette nivået i Midt-Norge er tilbakemeldingene fra de som deltok av stor betydning for fortsettelsen.

Her vil evalueringsskjemaene bli til uvurderlig hjelp.

Det er ikke til å skjule at de to som har vært ”primuser” for å få dette i havn har lagt ned mange arbeidstimer i forkant.

All takk til NKF sin representant Oddvar Olsen og brannbefalslaget sin formann Erik Hegglund som med sin innsats har gjort det mulig å arrangere dette seminaret.

Ca 65 deltaker var påmeldt noe som var et positivt tall for arrangørene med tanke på at det var første gang.

 

Programmet for de to dagene var variert og spennende,fra forbyggende arbeid, Ros-analyse, Cobra- skjærslokker og takling av større brann i by.

 

Som seg hør å bør på et slikt seminar fikk vi i starten høre om stedet vi var på.

Utmerket guidet av Brannsjef Arnljot Berget i ord og en fin billedserie over Stjørdal by.

 

Fra DSB var det Senioringeniør Lars Haugerud som hadde tatt turen opp fra Tønsberg.Han satte fokus på emner som Risikovurderin/ROS og dette med oppfølging av tilsyn.

Her var det en del spørsmål om det med brannsikkerhet i omsorgsboliger og ikke minst de som får omsorgshjelp, men bor hjemme.

Noen  kommuner hadde tatt dette mer på alvor og laget en egen hjemmel for å gå tilsyn, da med en lokal forskrift. Dette er positivt, men krever selvsagt ressurser for å få det gjennomført, noe ikke alle har dessverre.

Også dette med brannvesenets mulighet for å påvirke byggeprosessen på et tidlig stadium var sentralt i diskusjonen etter Haugeruds innlegg.

 

Dag Botnen er vel synonymt med ICS eller EIS( enhetlig innsatsledersystem) som det blir på norsk.

Dette er et emne som har gått igjen i det siste året i alle fagblad som er relatert til brann og redningsetatene og hjemmesiden til NBBL har ofte nye og opplysende innspill med tanke på dette temaet, som på godt norsk kunne vært kalt for Akjsonledelse ( fra større ulykker til de som er veldig små).

Dag Botnen hadde skogbrann som modell for dette systemet, noe han ga synlige bevis på ved å ta oss med til Amerika i bilder og ord, men systemet skal også virke i alle situasjoner fra kjempestort til lite.

Det er vel viktig at dette også frontes fra DSB og ikke minst kommer inn i Norges Brannskole sitt pensum.

 

”Brannen” på dette seminaret sto Leif Gunnar Smistad fra TBRT for.

”Før, under og etter brannen i Søndre gt. 24 i Trondheim.”

Her fikk vi Overbefalets versjon og tanker i en presset brannsituasjon. Der han måtte kjempe mot mangelfulle innsatsplaner, sambandsproblemer og mannskapssituasjon på et minimum, ihvertfall i starten.

På tross av dette greide brannvesenet denne gang å stoppe brannen sånn noenlunde der den startet uten spredning til nærliggende vernverdige bygninger

 

Sjur Helseth Avdelingsdirektør Riksantikvaren var den som avsluttet dag en med sin lett betraktende meninger fra brannårsaker og til hva en fremskutt enhet kan bidra med. For mange av oss fikk vi også klarhet i hva definisjonen på en treby er. Når 20 trehus som står innefor en viss avstand brinner da kan vi kalle det en ”bybrann”, kunne riksantikvaren fortelle.

Kvelden bød på treretters middag med kulturinnslag og trivelig prat over bordene.

 

Dag 2

Fra vårt naboland i øst hadde Bo Andersson, Prosjektleder i Redningsverket og Krister Palmkvist, brannmester i Sødra Älvsborg redningstjeneste tatt turen hit for å snakke om Skjærslokkerens kapasitet og ikke minst røkdykkerens sikkerhet ved bruk av et slikt verktøy.

Fra disse våre Svenske brannvenner fikk vi en kjempefin innføring i skjærslokkerens kapasitet/muligheter og selvsagt begrensninger.

Her hadde arrangøren funnet de rette personer på riktig foredrag, med hensyn til fagkompetanse og kunnskap om dette fabelaktige verktøy.

Her i Trøndelag har det også vært luftet i flere brannvesen å få inn et slikt verktøy som et alternativ eller et tilegg til dagens slokkeutstyr. Ikke minst i forbindelse med prosjektrapporten som nettopp er gjort ferdig med tanke på et IKS - samarbeid i Trondheimsregionen.

 

Overtrykksventilasjon er på full fart inn i alle brannvesen. Dette kunne Overbrannmester Stig Sjåland fra TBRT fortelle mye om. Her fikk deltakerne høre om hvordan en vifte eller helst flere kunne være med å styre brannbildet og ikke minst gjøre hverdagen enda tryggere for de som skal inn å jobbe i dette miljøet.

Den teoretiske biten er vel og bra, men dette er vel helst noe som man bør se i praksis for å forstå virkningen av overtrykksventilasjon. En utfordring til de neste brannverndager kanskje

Hovedmålsettingen for effektiv bruk av overtrykksventilasjon var ifølge foredragsholder at man skulle hindre spredning av brann og branngasser til andre deler av bygget.

 

Kjell Kjøsnes fra Gjensidige Forsikring Snakket varmt for samarbeidet med de brannvesen som deltar i de ulike forebyggende tiltak som også Gjensidige er engasjert i.

Dette være Røykvarslerens dag, Aksjon Boligbrann m.m.

Han kom også inn på dette med et ekstra tilsyn fra El, myndigheten som kunne bidra til en besparelse på 20 % på premien. Dette sammen med andre tiltak kunne utgjøre mange kroner for den enkelte , men også det viktigste sikkerheten ble bedre .

Det ble også en debatt om røykvarslerens levetid, da dette har vært et tema i media her i Trondheimsområdet i den senere tid.

 

Dagen ble avsluttet med en gjennomgang av informasjonsteknikk. Kommunikasjons rådgiver Kjetil Monkvik fra TBRT ga en del gode råd om hvordan vi skal formidle informasjon og å bli sett og hørt på rette måte når situasjonen tilsier det.

 

Under seminaret var det flere utstillere som gjorde flere gode avtaler og som takk for det fikk deltakerne muligheten til å vinne flere flotte gaver gitt av de ulike firmaene.

 

Sett under ett kan arrangørene være stolte av gjennomføring og emnevalg på dette første brannseminar i Midt-Norge på mange mange år.  Vi som var deltakere ser fram til neste år og et nytt seminar i den samme atmosfære og ånd.

 

Lykke til i fortsettelsen