NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ENHETLIG INNSATSLEDELSESSYTEM (EIS)
Av Guttorm Liebe  
22.01.2007
 
DSB har sendt til begrenset høring en innstilling om "Framtidig organisering av brannvesenets innsats". Forslag dreier seg om organisering av større hendelser, og NBLF støtter konklusjonene.
-
DSB nedsatte for nærmere ett år tilbake en arbeidsgruppe som skulle utrede og komme med forslag. Innstillingen tar utgangspunkt i de amerikanske Incident Command System (ICS) og foreslår en norsk modell for hvordan brannvesenet skal organiseres ved store og langvarige innsatser.